top of page

Rendelettervezetek

Arló Nagyközség Önkormányzata a társadalmi partnerség jegyében lehetővé kívánja tenni a község lakói számára, hogy véleményezhessék a képviselő-testület elé kerülő rendelettervezeteket, mielőtt arról döntene a testület.

 

A rendelettervezetekkel kapcsolatos véleményeket, javaslatokat a titkarsag@onkormarlo.t-online.hu e-mail-címre küldhetik el az érdeklődők.

AKTUÁLIS RENDELETTERVEZETEK

2024

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek béletéről.

A rendelet célja Arló Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező lakások lakbérének helyi szabályozása, a lakás- és helyiséggazdálkodás helyi sajátosságokon alapuló előírásainak szabályozása.

A rendelettervezet ide kattintva megtekinthető. (pdf)

2021

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének …../2023. (III. 31.) önkormányzati rendelet-tervezete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet-tervezet ide kattintva megtekinthető. (pdf)

bottom of page