top of page

Intézményeink

Az alábbiakban az önkormányzati fenntartású, vagy az önkormányzat tevékenységéhez szorosan kötődő intézményekről található bemutatkozó leírás, valamint megtalálhatók az egyes intézmények elérhetőségei, illetve vezetőinek nevei egyaránt.

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ

 

Az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központot 1998-ban alapították, a község összevont szociális feladatainak ellátására. Az intézmény alapszolgáltatásai: gyermekjóléti alapellátás, családsegítés, kapcsolat-ügyelet, Idősek Klubja, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás…

 

Tovább…

Egészségügyi intézmények

 

Arló Nagyközségben két felnőtt háziorvosi körzet, egy gyermek háziorvosi körzet, fogorvosi rendelő, valamint védőnői szolgálat is működik.

 

Az egészségügyi modernizációs programnak köszönhetően az önkormányzat felújította és modernizálta a teljes vertikumot.

 

Tovább…

Széchenyi István Általános Iskola

 

„A jövő nemzedék hadd menjen aztán egy lépéssel közelebb a világossághoz!” - választotta mottójául az arlói általános iskola, amikor 2001. szeptemberében fölvette a Széchenyi István Általános Iskola Arló nevet.


Az alapfunkciók mellett célunk egy olyan iskola működtetése, amely a társadalmi igényeknek megfelelő ismereteket nyújt, egyenlő lehetőségeket biztosít az általános műveltség alapjainak elsajátításához, miközben olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakítására törekszik, melynek birtokában tanulóink képesek lesznek érdekeik felismerésére és érvényesítésére.

 

Tovább...

Tengerszem Óvoda

 

A községben két óvoda működik egy vezetés alatt, 2013-tól Tengerszem Óvoda néven.

 

Az intézmény 6 csoporttal és 140 férőhellyel rendelkezik. Mindkét óvoda jó állagú, felszereltsége, belső melegsége átlagon felüli. A működéshez szükséges állóeszközök és fogyóeszközök biztosítva vannak.

 

Tovább…

Arlói Tájház és Könyvtár

 

A tájház épületét az önkormányzat 1994-ben vásárolta meg. Jelenleg is zajlik a használati tárgyak gyűjtése, berendezése. Szobáiban most elsősorban kézműves foglalkozások zajlanak (gyöngyözés, szövés, bábkészítés, stb.). Az udvarán 1999-ben kenyérsütő kemence épült.

 

A könyvtár a faluház alagsorában működik. Az intézmény e-Magyarország pont, ahol 6 számítógépnél van lehetőségük az érdeklődőknek a világhálóra csatlakozni.

 

Tovább…

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.

 

A kft. tevékenységi köre: kempingszolgáltatás, szabadidős tevékenység szervezése,
sportlétesítmény működtetése, valamint éttermi és mozgó vendéglátás.

 

Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. üzemelteti a Suvadás Ligetet.

 

Tovább…

Civil szervezetek Arlóban

 

Arló Nagyközségben több civil szervezet is tevékenykedik, és részint a szociális szférában, részint a sport és a kultúra területén dolgozik azon, hogy élhetőbbé tegye községünket.

 

Tovább…

bottom of page