top of page

Az önkormányzat 2023. évi munkaterve

JANUÁR                         

 1. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

 2. Civil szervezetek beszámolója és 2023. évi terve

 3. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2022. évi munkájáról

 4. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2022. évi támogatásának elszámolása

 5. Óvodába jelentkezés módjáról, beiratkozás időpontjáról, heti és éves nyitvatartási idejéről és a nyári zárva tartásáról döntés

 6. Polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2023. évi szabadságának ütemezése

 7. Indítványok, javaslatok, egyebek

 8. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, „Iskolánk büszkesége”)

 

FEBRUÁR                      

 1. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

 2. 2023. évi költségvetés

 3. Civil szervezetek támogatása

 4. Közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

 5. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata

 6. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2023. évi üzleti terve

 7. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

MÁRCIUS                           

KÖZMEGHALLGATÁS

 1. Polgármesteri Hivatal beszámolója és beszámoló az adóztatásról

 2. Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ térítési díj felülvizsgálata

 3. Jelenlét program tájékoztatója

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

ÁPRILIS                  

 1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

 2. Éves ellenőrzési jelentés

 3. 2022. évi zárszámadás

 4. Óvodavezető megbízása

 5. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

MÁJUS                           

 1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális szakmai munka eredményességéről

 2. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

 3. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolójának elfogadása

 4. BORSODVÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása

 5. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2022. évi beszámolójának elfogadása

 6. Indítványok, javaslatok, egyebek

 7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2022. évi beszámolója

 

JÚNIUS                    

​FALUBEJÁRÁS

 1. Egészségügyi beszámolója

 2. ASZAK vezetőjének megbízása

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

 4. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgár, Életmű Díj, Szakmai Elismerő Oklevél)

 

JÚLIUS                    

            SZÜNET

 

AUGUSZTUS          

​SZÜNET

 

SZEPTEMBER        

 1. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

 2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója a 2022-2023-as nevelési évről és munkaterve a 2023-2024-es nevelési évre

 3. BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

OKTÓBER              

 1. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, egyéb helyiségek, temetői díjak és a haszonbérleti díj felülvizsgálata

 2. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

NOVEMBER           

 1. Arló Nagyközség Önkormányzata 2024. évi költségvetési koncepciója

 2. BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

 3. Településrendezési terv és Helyi építési szabályzat elfogadása

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

DECEMBER            

 1. 2024. évi munkaterv

 2. 2024. évi belső ellenőrzési terv

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

Az önkormányzat 2020. évi munkaterve

JANUÁR                         

 1. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

 2. Civil szervezetek beszámolója és 2020. évi terve

 3. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

 4. 2020. évi költségvetés

 5. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2019. évi munkájáról

 6. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 7. Polgármester szabadságának ütemezése

 8. Indítványok, javaslatok, egyebek

 9. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi támogatásának elszámolása

 10. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, „Iskolánk büszkesége”)

 

FEBRUÁR                      

 1. Civil szervezetek támogatása I. forduló

 2. Egészségügy beszámolója

 3. ASZAK térítési díj felülvizsgálata Szociális rendelet módosítása

 4. Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetéséről tájékoztató és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

 5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és tájékoztató az iskolai beiratkozás időpontjáról

 6. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

MÁRCIUS                           

KÖZMEGHALLGATÁS

 1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

 2. Arlói Jóléti Szolgálat Alapítvány helyzetéről tájékoztatás

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

ÁPRILIS                  

 1. 2019. évi zárszámadás

 2. Éves ellenőrzési jelentés

 3. A gazdasági program előterjesztése

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

MÁJUS                           

 1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális szakmai munka eredményességéről

 2. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

 3. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolójának elfogadása

 4. BORSODVÍZ Zrt. 2019. évi beszámolójának elfogadása

 5. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 2019. évi beszámolójának elfogadása

 6. Indítványok, javaslatok, egyebek

 7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve

 

JÚNIUS                    

 1. Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről

 2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

 3. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 5. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgár, Életmű Díj, Szakmai Elismerő Oklevél)

 

JÚLIUS                    

            SZÜNET

 

AUGUSZTUS          

 1. Civil szervezetek támogatása II. forduló

 2. I. féléves pénzügyi tájékoztató

 3. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata és végrehajtásáról szóló beszámoló

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

SZEPTEMBER        

 1. Tájékoztatás a 2020/2021. tanévkezdésről

 2. BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

OKTÓBER              

 1. Arló Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetési koncepciója

 2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, egyéb helyiségek, temetői díjak és a haszonbérleti díj felülvizsgálata

 3. Tájékoztató a pályázatok állásáról

 4. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

NOVEMBER           

 1. Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

 

DECEMBER            

 1. 2021. évi munkaterv

 2. 2021. évi belső ellenőrzési terv

 3. Indítványok, javaslatok, egyebek

bottom of page