top of page

Pályázati sajtóközlemény

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS TERÜLETI ESÉLYKÜLÖNBSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE ARLÓN
Pályázat logo.png

Kedvezményezett neve: Arló Nagyközség Önkormányzata
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00115
Projekt címe: EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS TERÜLETI ESÉLYKÜLÖNBSÉGÉNEK CSÖKKENTÉSE ARLÓN
Szerződött támogatás összege: 180 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt fizikai megvalósításának kezdete: 2021.03.05.
A projekt fizikai befejezésének – tervezett- dátuma: 2022.09.30.

Projekt tartalmának bemutatása:
A projekt keretében az Arló Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képező egészségügyi alapellátásoknak (háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogorvosi ellátások) helyet adó épület (3663 Arló, Rákóczi út 5. hrsz 388) korszerűsítése, a meglévő épületrészek és helységek felújítása, bővítése, komplex fejlesztése valósul meg.

Jelen projekt célja:

  • Költség-hatékony és minőségi szolgáltatások nyújtására alkalmas intézmény létrehozása a településen két különálló épületben működő egészségügyi alapellátások egy épületbe integrálásával, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan leromlott infrastruktúrájának fejlesztésével, a munkafeltételek minőségének javításával.

  • A lakóhelyhez közeli alapellátási – felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői - szolgálatok „szolgáltatói szerepének” megerősítése, az alapellátás minőségének javítása; a végleges és minőségi ellátás biztosítása korszerű és hatékony feltételrendszerek és együttműködések folytatásával, ellátásszervezéssel.

  • Területi, társadalmi kiegyenlítés: az alapszolgáltatások elérése kortól, nemtől, vallási vagy etnikai hovatartozástól függetlenül egyenlő eséllyel.


A fejlesztéssel érintett épületen az alábbi beavatkozások történnek:

  • Felújítás, Udvarfelújítás, Bővítés, Ingatlankiváltás, Akadálymentesítés, Parkoló férőhely létesítés

  • Energiahatékonysági intézkedések (hőszigetelés, nyílászárócsere, Megújuló energiaforrások kialakítása - Napelemes rendszer telepítése)

http://nybtf.hu/content.php?cid=TOP-4.1.1-16-BO1-2020-%2000031

bottom of page