top of page

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének meghívói

Itt találja a tesületi ülések meghívóit.

2024

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2024. június 26-án (szerda) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

1. Egészségügy beszámolója

2. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

3. Indítványok, javaslatok, egyebek

4. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgár, Életmű Díj, Szakmai Elismerő Oklevél)

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

__________________________________

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2024. április 25-én (csütörtök) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

2. Éves ellenőrzési jelentés

3. 2023. évi zárszámadás

4. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

__________________________________

 

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2024. március 26-án (kedden) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

1. Jelenlét program tájékztatója

2. Polgármesteri Hivatal beszámolója és beszámoló az adóztatásról

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

4. Képviselő-testület SZMSZ módosítása

5. Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet módosítása

6. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője részére prémiumfeladat kitűzése

7. Indítványok, javaslatok, egyebek

8. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2024. évi üzleti terve

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

__________________________________

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. március 26-án (kedden) 15:00 órától közmeghallgatást tart az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre minden érdeklődőt várunk!

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

__________________________________

 

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2024. február 29-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Civil szervezetek támogatása

 2. Óvodaigazgatói állás pályázati kiírás

 3. Közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

 4. ASZAK térítési díj felülvizsgálata

 5. Szociális rendelet módosítása

 6. Pénzügyi Bizottság 2024. évi ellenőrzési terve

 7. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

 

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete ülését 2024. február 27-én (kedden) 9:00 órától Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelete 16.§ (3)-(4) bekezdései alapján rendkívüli ülést tart az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. A 90/2023. (VI. 29.) határozat felülvizsgálata

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

 

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2024. január 30-án (kedden) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, meylre meghívom.

Napirend:

 1. Civil szervezetek 2023. évi beszámolója és elszámolása, 2024. évi terve

 2. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

 3. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2023. évi munkájáról

 4. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2023. évi támogatásának elszámolása

 5. Óvodába jelentkezés módjáról, beiratkozás időpontjáról, heti és éves nyitvatartási idejéről és a nyári zárva tartásról döntés

 6. Arlói Tengerszem Óvoda SZMSZ módosítása.

 7. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

 8. Költségvetés elfogadását megelőző döntések

  1. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése​

  2. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

 9. 2024. évi költségvetés​

 10. Polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2024. évi szabadságának ütemezése

 11. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása

 12. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról

 13. Indítványok, javaslatok, egyebek

  1. Iskolai körzethatárok egyeztetése​

  2. Halgazdálkodási Terv

 14. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, "Iskolánk büszkesége")

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

2023

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülésétj 2023. november 28-án (kedden) 14:30 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

1. Álláspályázat elbírálása

2. BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

3. Arló Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója

4. 2024. évi belső ellenőrzési terv

5. Szociáli rendelet módosítása

6. Képviselő-testület 2024. évi munkaterve

7. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása

8. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. október 26-án (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

1. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, egyéb helyiségek, temetői díjak és a haszonbérleti díj felülvizsgálata

2. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. szeptember 28-án (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

 2. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója a 2022-2023-as nevelési évről és munkaterve a 2023-2024-es nevelési évre

 3. Arlói Tengerszem Óvoda alapdokumentumainak módosítása

 4. BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás

 5. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása

 6. Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központnál alkalmazott nyersanyagnorma módosítása

 7. Szociális rendelet módosítása

 8. 2023. évi költségvetési rendeletmódosítása

 9. Indítványok, javaslatok, egyebek
  a. Gyógyszertár bérbeadása

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. június 29-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Egészségügy beszámolója

 2. Suvadás Arlói Horgász Egyesület szerződés felmondása

 3. Hulladégkazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet hatályon kívül helyezése

 4. Ózd szociális térítési díjak módosításáról szóló rendelethez hozzájárulás

 5. Indítványok, javaslatok, egyebek
 6. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli Polgár, Életmű Díj, Szakmai Elismerő Oklevél)

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

__________________________________

 

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. május 25-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

 2. Éves ellenőrzési jelentés

 3. 2022. évi zárszámadás
 4. Vagyonrendelet módosítása
 5. Közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása
 6. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról és a szociális szakmai munka eredményességéről
 7. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolója
 8. ÉRV Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. 2022. évi beszámolója
 9. Észak-Borsodi LEADER Egyesület 2022. évi beszámolója
 10. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
 11. BORSODVÍZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása
 12. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2022. évi beszámolója
 13. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője munkabérének módosítása és részére prémium kifizetéséről döntés
 14. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. április 27-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Arlói Suvadás Horgászegyesület szerődés felmondása

 2. Szociális célú tüzelőanyag támogatásra pályázat benyújtása

 3. Óvodavezető megbízása

 4. ASZAK vezetőjének megbízása

 5. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. március 30-án (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirend:

 1. Jelenlét program tájékotatója

 2. Térfigyelő kamerarendszer működtetéséről szóló Együttműködési Megállapodás módosítása

 3. Polgármesteri Hivatal beszámolója és beszámoló az adóztatásról

 4. Szociális rendelet módosítása

 5. Arló Nagyközség Önkormányzata valamint Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött közigazgatási szerződés módosítása

 6. Indítványok, javaslatok, egyebek

 7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2023. évi üzleti terve

 8. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetője részére prémiumfeladat kitűzése

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. február 23-án (csütörtök) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

1. Civil szervezetek támogatása

2. Közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása

3. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata

4. 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

5. Horgászegyesület működése

6. Együttműködési Megállapodás térfigyelő kamerarendszer működésére

7. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2023. január 31-én (kedd) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

 1. Civil szervezetek 2022. évi beszámolója és elszámolása, 2023. évi terve

 2. Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

 3. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2022. évi munkájáról

 4. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2022. évi támogatátásnak elszámolása

 5. Óvodába jelentkezés módjáról, beiratkozás időpontjáról, heti és éves nyivántartási idejéről és a nyári zárva tartásról döntés

 6. Anyakönyvi rendelet módosítása

 7. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

 8. Költségvetés elfogadását megelőző döntések

  1. Alpolgármester tiszteletdíja, költségtérítése​

  2. Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

  3. Nyugdíjba vonulók béremelése

 9. 2023. évi költségvetés​

 10. Óvodavezetői állás pályázati kiírás

 11. ASZAK vezetői állás pályázati kiírás

 12. Polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2023. évi szabadságának ütemezése

 13. Arló és Borsodszentgyörgy klímastratégiájának elfogadása

 14. Indítványok, javaslatok, egyebek

  1. Iskolai körzethatárok egyeztetése​

  2. Sajó-Rima Eurorégió tagság megszűntetése

  3. Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról

  4. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, "Iskolánk büszkesége")

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

2022

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. november 24-én (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

 1. BURSA Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása

 2. Polgármesteri Hivatalban közigazgatási szünet elrendelése

 3. Egészségügyi szolgáltatók feladat-ellátási szerződésének módosítása

 4. Arló Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója

 5. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. szeptember 1-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

 1. Egészségügy beszámolója

 2. Védőnők önkormányzati foglalkoztatásba történő átvétele

 3. Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó épületek rezsi költségéről döntés

 4. ASZAK térítési díj felülvizsgálata Szociális rendelet módosítása

 5. 2022. évi költségvetés módosítása

 6. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

 7. Temető rendelet módosítása

 8. Együttműködési megállapodás Arlói Polgárőr Egyesület közterületi térfigyelő kamerarendszer élőkép megfigyelésére

 9. Indítványok, javaslatok, egyebek

 10. Balatoni táborral kapcsolatos döntés

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

MEGHÍVÓ

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. szeptember 25-én (csütörtökön) 13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET EZEN ÜLÉSE ELMARAD!

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. június 30-án (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

 

Napirendi ponton:

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló

2. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
3. Képviselő-testület SZMSZ módosítása

4. Indítványok, javaslatok, egyebek

5. Kitüntetések adományozása

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. április 27-én (szerdán) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

 

Napirendi ponton:

1. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

2. 2021. évről szóló éves ellenőrzési jelentés
3. Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. március 29-én (kedden) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2021. évi költségvetési rendelet módosítása
- Beszámoló az Arlói Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről és az adóztatásról
- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. február 23-án (szerdán) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Civil szervezetek támogatása
- Közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez szolgáltatási terv elfogadása
- 2021. évi költségvetés módosítása
- Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása
- ASZAK Szakmai Programjának módosítása
- ASZAK térítési díjainak felülviszgálata
- Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)
 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2022. január 28-án (pénteken) 
13:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Civil szervezetek önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

- Civil szervezetek beszámolója és 2022. évi terve

- Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2021. évi munkájáról

- Óvodába jelentkezés módjáról, beiratkozás időpontjáról, heti és éves nyitvatartási ide-jéről és a nyári zárva tartásáról döntés

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása

- Költségvetés elfogadását megelőző döntések

- 2022. évi költségvetés

- Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló rendelet módosítása

 -Polgármester előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása és a 2022. évi szabadságának ütemezése
- Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról
- Indítványok, javaslatok, egyebek
- Kitüntetések adományozása (Emlékplakett, „Iskolánk büszkesége”)

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata következő, rendkívüli képviselő-testületi ülését 2022. január 14-én (pénteken) 
9:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2022. évi közmunkaprogramok indításához önrész biztosítása

- Magyar Falu Programba pályázatok benyújtása

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

2021

 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2021. december 16-án (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- 2022. évi belső ellenőrzési terv

- Talajterhelési díj rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet megalkotása

- Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve

- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését 2021. november 25-én (csütörtökön) 14:00 órától tartja az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- Jó emberek meséi című könyv kiadása

- Arló Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetési koncepciója

- Polgármester jutalmazása

- Talajterhelési díj rendelet megalkotása

TOP-4.1.1-16-BO1-2020-00031 azonosító számú "Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének csökkentése Arlón" pályázathoz kivitelező kiválasztása

- BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása

- Indítványok, javaslatok, egyebek

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

 

Arló Nagyközség Önkormányzata soron következő képviselő-testületi ülését tartja 2021. szeptember 23-án (csütörtökön) 14:00 órától az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton:

- a helyi önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtása,

- a BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás

- az Arló, Zombori úton "Lakó pihenő övezet" kijelölése iránti kérelem

- indítványok, javaslatok, egyebek.

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata rendkívüli testületi ülést tart 2021. július 29-én (csütörtökön) 14:00 órától az Arlói Polgármesteri Hivatalban, melyre meghívom.

Napirendi ponton a BMÖFT/6-8/2021. "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása" pályázathoz kivitelezők ajánlattételre történő meghívása, valamint fellebbezés elbírálása.

A meghívó ide kattintva megtekinthető. (pdf)

bottom of page