top of page

Önkormányzati rendeletek - Egységes szerkezetbe foglalva

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei letölthető formában érhetők el, a rendeletek címére kattintva, PDF formátumban.

 

AGENDA 21 - a fenntartható fejlődés Arlóban

ide kattintva érhető el.

 

Arló Nagyközség Településrendezési Terve

ide kattintva érhető el.

2021

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 11/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelettel)

A rendelet ide kattintva elérhető.

2020

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 15/2020. (VIII. 26.) és a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendeletekkel)

A rendelet mellékletei ide kattintva érhetőek el. (zip)

2017

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról
(egységes szerkezetben a 12/2019. (X. 28.), a 9/2020. (VII.2.), a 13/2020. (VII. 30.) önkormányzati rendeletekkel)

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2017. (IV.3.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének
szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
(egységes szerkezetben a 16/2019. (XII. 16.), a 14/2020. (VIII. 26.), a 15/2021. (X.27.) önkormányzati rendeletekkel)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről (egységes szerkezetben a 14/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel)
 

2016

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szerevzeti és működési szabályzatáról.

(egységes szerkezetben a 11/2017. (VII.19.), a 4/2018. (II.26.), a 6/2018. (IV.11.), a 9/2018. (VII.16.), a 11/2019. (X. 25.), a 10/2020. (VII.2.), a 12/2020. (VII.3.), a 7/2021. (VI.23.), a 12/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendeletekkel)

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(X.31.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2016. (IX.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről (egységes szerkezetbe a 3/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelettel)

 

2015

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a kitüntetések adományozásáról.
(egységes szerkezetben a 10/2017. (VI.30.), a 2/2019. (I. 25.) és a 8/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendeletekkel)

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól
(egységes szerkezetben a 7/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelettel)

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról.
(egységes szerkezetben a 6/2015. (IV.27.), a 9/2015. (VI.29.), a 16/2015. (XI.27.), a 2/2016. (I.25.), a 6/2016. (II.29.), a 10/2016. (VII.6.), a 16/2016. (XI.28.), az 5/2017. (II.27.), a 7/2017. (III.31.), a 13/2017. (VII.20.), az 5/2018. (II.26.), a 12/2018. (XI.29.), az 1/2019. (I.28.), a 3/2020. (II.28.), 6/2020. (V.13.), a 18/2020. (XI. 16.), a 21/2020. (XI. 26.), a 3/2021. (III. 19.), a 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletekkel)

2012

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (VII. 2.)
önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

2010

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről
 

 

2008

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2008. (XII. 1.) rendelete
az üzletek nyitva tartásának rendjéről

 

2007

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007. (V. 2.) rendelete a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
 
 

2004

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2004. (XI.2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről
 

2002

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2002. (I. 28.) számú rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2001

Arló Nagyközség Önkormányzat 26/2001. (X. 1.) számú rendelete a közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról

 

1999

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/1999. (IX. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

1997

Arló Nagyközség Önkormányzat 9/1997. (IV.28.)számú rendelete a helyi jelentőségű
ünnepekről

bottom of page