top of page

Önkormányzati rendeletek

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei letölthető formában érhetők el, a rendeletek címére kattintva, PDF formátumban.

 

AGENDA 21 - a fenntartható fejlődés Arlóban

ide kattintva érhető el.

 

Arló Nagyközség Településrendezési Terve

ide kattintva érhető el.

2022

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

A rendelet és mellékletei ide kattintva érhetők el. (pdf)

2021

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva érhető el. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

A rendelet ide kattintva érhető el. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről.

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

A rendelet és melléklete ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 1.) önkörmányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 22.) önkormánjyzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 1.) önormányzati rendelete a kitüntetések adományozásáról szóló 12/2015. (VII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetési zárszámadásról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (III. 25.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

A rendelet mellékletei 1-15. (zip)

2020

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról.

A rendelet ide kattintva érhető el.

Arló Nagyközség Önkormányzatat Képviselő-testületének 22/2020. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Helyi építési Szabályzatról szóló 11/2008. (III. 31.) számó rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 20/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló 10/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva elérhető.

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Polgármesterének 19/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet ide kattintva elérhető.

A rendelet mellékletei 1-10. (zip)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VIII. 26.) önkormányzati  endelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 6/2017. (IV. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (VII. 30.) önkormányzati  endelete a képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásáról szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendelet ide kattintva elérhető.

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről (pdf)

A rendelet mellékletei 1-10. (zip)

 

2019

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19/2017. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2014. (XI. 2.) rendelet módosításáról. (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2019. (I.28.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 13/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

 


2018

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről (pdf)
 


 

2017

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 15/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (pdf)

 

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 16/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a reklám elhelyezésekről (pdf)
A rendelet melléklete (pdf)

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületének 17/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről (pdf)

 

2015

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására irányulókezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól szóló 16/2014. (XI. 14.)önkormányzati rendelet módosításáról

 

2014 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

2011

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról, valamint a lakossági közkifolyón történő ivóvíz fogyasztásról szóló 26/2001. (X. 1.) rendelet módosításáról

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2011. (X. 3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

2010

 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről szóló 9/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
 

 

2009

Arló Nagyközség Önkormányzat 10/2009. (VI. 2.) rendelete a Szociálpolitikai Kerekasztalról

 

2005

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2005. (X. 28.) rendelete a helyi rendeletek módosításáról

1999

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/1999. (IV. 30.) számú rendelete a helyi jelentőségű ünnepekről

1997

12/1997. (VI.10.) számú rendelet az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

1995

Arló Nagyközség Önkormányzata 8/1995. számú rendelete a számítástechnikai védelmi szabályzatról

bottom of page